Antibiotika a syndrom multiorgánové dysfunkce

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

ŠEVČÍK Pavel ŠEVČÍKOVÁ Alena

Rok publikování 2000
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Popis Syndrom multiorgánové dysfunkce (MODS) se vyvíjí až u 15% pacientů vyžadujících přijetí na pracoviště intenzivní medicíny a je hlavní příčinou úmrtnosti u těchto nemocných. MODS lze definovat jako závažnou dysfunkci nejméně dvou orgánových systémů přetrvávající minimálně 24-48 hodin. Sepse je nejčastější příčinou MODS. Ischemie v oblasti splanchni-ku hraje zřejmě významnou roli při rozvoji a dalším udržování MODS. V léčbě MODS je nezbytná kvalitní dodávka kyslíku do celého organismu i jednotlivých oblastí a tkání, pečlivá podpora jednotlivých orgánových systémů, odstranění primárních i sekundárních ložisek sepse a dalších spouštěcích faktorů systémové zánětlivé reakce, antimikrobiální léčba a nutriční podpora. Antibiotika hrají významnou úlohu v léčbě kriticky nemocných pacientů, i když v určitých situacích lze o jejich užitečnos-ti diskutovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info