Biochemická a molekulární taxonomie grampozitivních koků izolovaných z kůže lam

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

DOŠKAŘOVÁ Sylva SEDLÁČEK Ivo PANTŮČEK Roman

Rok publikování 2001
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Makrokoky jsou grampozitivní, kataláza a oxidáza pozitivní koky vyskytující se především na kůži koní a poníků. Není známo jejich patogenní působení. Rod Macrococcus byl vyčleněn z rodu Staphyloooccus v roce 1998. Tato práce se zabývá popisem a taxonomickým zařazením 8 kmenů izolovaných z kůže lamy krotké (Lama glama, L.) chované v brněnské zoologické zahradě. Jedná se o grampozitivní, kataláza a oxidáza pozitivní koky, většinou oranžově pigmentující, které rovněž svými dalšími fenotypovými vlastnostmi odpovfdají rodu Macrococcus: Liší se však od popsaných druhů makrokoků pozitivní redukcí nitrátů, negativní hydrolýzou DNA a eskulinu a negativním okyselováním glycerolu. Obsah GC v genomové DNA se pohybuje v rozmezí 45,1 až 50,2 %. Pro přesnější taxonomické zařazení těchto kmenů byly provedeny některé molekulárně genetické metody (ribotypizace, PFGE a sekvencování genu pro 16S rRNA). Výsledky fenotypizace a genotypizace rozdělily studované kmeny do dvou homogennfch skupin a jasně odlišily analyzované kmeny od všech doposud popsaných druhů makrokoků. Jednoznačně však ukázaly, že se jedná o zástupce rodu Macrococcus. Získané výsledky naznačují, že se pravděpodobně jedná o dva nové druhy rodu Macrococcus. Defitivní potvrzení však přinesou až výsledky DNA-DNA hybridizace. Studované kmeny jsou uloženy v České sbírce mikroorganismů jako Macrococcus sp. CCM 4808 - CCM 4815.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info