Analytické využití eliminační voltametrie

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

TRNKOVÁ Libuše

Rok publikování 2002
Druh Článek ve sborníku
Konference 54. sjezd chemických společností, Brno
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Elektrochemie
Klíčová slova Elimination voltammetry with linear scan (EVLS);analytical application of EVLS;theory and experiment of EVLS
Popis Eliminační voltametrie s lineárně se měnícím napětím (Elimination Voltammetry with Linear Scan - EVLS) je nekonvenční elektrochemickou metodou, přispívající nejen k hlubšímu pochopení různých elektrodových procesů, ale i k analytickému stanovení studovaných látek. EVLS pohlíží na celkový měřený proud jako na součet dílčích proudů. Požadavek, aby byl některý z těchto dílčích proudů eliminován a jiný zachován, je splněn pomocí určité eliminační funkce vytvořené z lineární kombinace celkových proudů měřených při různých rychlostech polarizace. Pro adsorbovanou elektroaktivní částici simultánní eliminace kinetického a nabíjecího proudu se zachováním proudu difúzního poskytuje dobře odečitatelný signál ve tvaru píku-protipíku. Analytický význam EVLS spočívá i v tom, že odkrývá minoritní procesy v procesech majoritních, rozšiřuje měřicí potenciálové okno, zvyšuje citlivost detekce a umožňuje rozlišit potenciálově blízké signály. Proto EVLS může být považována za jednu z dalších velmi užitečných elektroanalytických metod, zejména v případě elektroaktivních látek adsorbujících se na povrchu elektrody nebo s povrchem elektrody interagujících.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info