Eliminační voltametrie oligonukleotidů

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

TRNKOVÁ Libuše POSTBIEGLOVÁ Irena

Rok publikování 2003
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CHEMICKÉ LISTY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Elektrochemie
Klíčová slova Elimination voltammetry with linear scan (EVLS); homo-and hetero-deoxyoligonucleotides; adsorptive stripping procedure; biosensor
Popis V práci byly pomocí eliminační voltametrické metody studovány homo- a hetero-oligodeoxynukleotidy (ODNs), včetně hetero-ODNs v podobě vlásenek (hairpins). Kromě redukčních signálů adeninu a cytosinu byly sledovány oxidační píky guaninu. Potenciály redukčních voltametrických píků adeninu a cytosinu v ODNs jsou velmi blízké (~ 30mV) a žádná voltametrická metoda (LSV, CV, SWV, DPV) je není schopna rozlišit. Eliminační voltametrie ve spojení s adsorptivní technikou (Adsorptive stripping - AdS) tohoto rozlišení byla schopna. Různé experimentální podmínky ukázaly, že největší vliv na separaci adeninových a cytosinových signálů má pH roztoku, koncentrace, struktura, adsorpce ODNs a sekvence nukleových bazí v nich. Spojením eliminace a adsorpce (AdS EVLS) je vytvářen nový a perspektivní elektrochemický nástroj vhodný nejen pro elektroanalytické stanovení oligonukleotidů, ale i pro sledování jejich strukturních a hybridizačních změn. Tato práce vznikla s podporou grantů GA ČR 203/02/0422 a GA AV A 1163201.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info