IL-18 gene promoter 2 polymorphism and IgE-mediated allergy in Czech population

Název česky Dva polymorfizmy v promotoru genu pro IL-18 a IgE zprostředkovaná alergie v české populaci
Autoři

SCHÜLLER Marcel ŠEBELOVÁ Šárka IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie BUČKOVÁ Dana VÁCHA Jiří

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Abstract Book
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Imunologie
Klíčová slova IL-18; gene; polymorphism; IgE; allergy
Popis IL-18 gen byl označen jako možný gen pro alergické nemoci vzhledem k jeho důležité úloze při udržování rovnováhy mezi Th1 a Th2 imunitní odpovědí. Některé práce našly asociaci mezi vybranými polymorfizmy v genu pro IL-18 a různými atopickými fenotypy. V naší práci jsme analyzovali asociaci IgE zprostředkovaných alergických stavů v české populaci s -133C/G jednonukleotidovou záměnou v promotoru genu pro IL_18, která byla v dřívější studii asociována s vyššími hladinami IgE a specifickou senzitizací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info