Úloha polymorfizmů v promotoru genu pro receptor CD14 u atopických nemocí v české populaci

Logo poskytovatele
Autoři

BUČKOVÁ Dana IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie SCHÜLLER Marcel ZNOJIL Vladimír VAŠKŮ Anna

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Alergie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Imunologie
Klíčová slova CD14; polymorphism; allergy
Popis CD14 je glykoprotein nacházející se jak na povrchu buněk monocyto-makrofágové linie. Funkčně působí jako vysokoafinitní receptor pro bakteriální lipopolysacharidy a je klíčovou molekulou ve spouštění nespecifické imunitní reakce na bakteriální infekci. Bez LPS reaguje receptor přímo s aktivovanými T-lymfocyty a snižuje jejich proliferaci. Výsledným efektem je snížení produkce IL-2 a ovlivnění funkce T-lymfocytů. V genu pro CD14 bylo objeveno 33 polymorfních míst v promotoru a 4 v kódující oblasti. V case-control studii jsme zkoumali vztah čtyř polymorfizmů v promotoru genu pro CD14 k atopickému fenotypu. Byla vyšetřena DNA z krve 562 pacientů s atopií a 320 kontrolních osob. Při analýze těchto polymorfizmů nebyly prokázány významné rozdíly ve frekvencích alel či genotypů mezi skupinou pacientů a kontrolní skupinou, ale po rozdělení atopických pacientů na osoby s pozitivními a negativními prick testy na alergeny plísní, jsme našli statisticky významný rozdíl ve frekvencích alel -159C/T polymorfizmu (C alela byla více u pacientů s přecitlivělostí vůči tomuto alergenu, P<0.002). V případě -1145A/G polymorfizmu byl rozdíl v zastoupení genotypů u pacientů podle velikosti odpovědi na peří (AA genotyp u více pozitivních, P=0.022) a v případě -1359G/T polymorfizmu měli GG homozygoti nižší procento pozitivních kožních testů (53.0%) proti GT heterozygotům a TT homozygotům (59.7%, P=0.029). U polymorfizmu -1125G/T jsme našli v naší populaci pouze TT genotyp.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info