Predictive factors for spondylotic cervical myelopathy treated conservatively or surgically

Název česky Prognostické faktory spondylogenní cervikální myelopatie léčené konzervativně nebo chirurgicky
Autoři

KADAŇKA Zdeněk MAREŠ Miroslav BEDNAŘÍK Josef SMRČKA Vladimír KRBEC Martin CHALOUPKA Richard DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Journal of Neurology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova : spondylotic myelopathy; cervical myelopathy; surgery for myelopathy; conservative treatment of myelopathy; cervical cord compressive myelopathy
Popis Úvod: Prospektivní 3 letá randomizovaná studie srovnávající konzervativní a chirurgíckou léčbu spondylogenní cervikální myelopatie za účelem stanovení prognostických faktorů. Materiál a metodika: Byly hodnoceny klinické, elektrofyziologické a zobrazovací parametry za účelem stanovení jejich výpovědní hodnoty v prognóze nemoci. Ke statickému hodnocení byl použito párové a mnohostranné porovnání rozdílů nezávislým T-testem a jednosměrnými ANOVA modely následované Tuckeyovými testy. Výsledky: Pacienti s dobrým výsledkem léčby ve skupině léčené konzervativně byly před léčbou vyššího věku, měli normální hodnoty centrálního motorického času a měli větší příčnou plochu míchy v místě maximální komprese. Pacienti s dobrým výsledkem ve skupině léčené chirurgicky měli před léčbou těžší klinický obraz (vyjádřený m JOA skóre a pomalejší rychlostí chůze). Závěry: pacienti se spondylogenní cervikální myelopatií by měli být léčeni raději konzervativně, když jejich příčná plocha míchy je větší než 70 mm2, jsou staršího věku a mají normální CMCT. Chirurgická léčba je výhodnější u nemocných s těžším klinickým stavem a menší příčnou plochou míchy v místě maximální komprese.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info