Versatility of proteome during terminal differentiation of v-myb-transformed monoblasts

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Změny proteomu v průběhu terminální diferenciace monoblastů transformovaných v-myb
Autoři

VÁŇA Petr ZAHRADNÍČKOVÁ Eva POVOLNÁ Karolína KONEČNÁ Hana ZDRÁHAL Zbyněk ŠMARDA Jan

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník příspěvků IX. pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova proteom; v-Myb; diferenciace; hmotnostní spektrometrie; dvourozměrná elektroforéza
Popis Cílem této práce by prozkoumat proměnlivost proteomu leukemických buněk, které jsou indukovány k terminální diferenciaci. Jako modelový systém jsme použili buněčnou linie monoblastů BM2, které mohou být stimulovány k diferenciaci různými indutory. Proteiny extrahované z buněk této linie, které byly po různou dobu vystaveny působení TPA a TSA byly analyzovány dvourozměrnou elektroforézou a vzniklý elektroforetogram byl srovnán s kontrolním vzorkem odvozeným z nestimulovaných buněk BM2. Podobná analýzy byla provedena rovněž s buňkami BM2RAR, které byly vystaveny kyselině retinové. Skvrny diferenciálně exprimovaných proteinů byly štěpeny trypsinem a identifikovány hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF jako heat shock protein 70, glutamine glutamyltransferase 4, prostaglandin-D-synthase, EMS1, nucleobindin 2 prekursor (DNA-binding protein NEFA), actin, ARP2/3 protein complex subunit 3 and chaperonin Hsp60. Biologický význam změny hladin těchto proteinů v diferencujících buňkách BM2 v současné době upřewsňujeme.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info