Může být peroperační manometrie jícnu využita v predikci dysfagie po antirefluxním výkonu?

Autoři

PROCHÁZKA Vladimír KALA Zdeněk KROUPA Radek KYSELA Petr IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie DOLINA Jiří

Rok publikování 2005
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Ve studii bylo prováděno peroperační měření tonu v oblasti dolního jícnového svěrače LES za současné mechanické kalibrace manžety 40 Fr jícnovou sondou. Kompletní manžeta podle Nissena-Rossettiho byla provedena u 39 pacientů. Byl monitorován peroperační nárůst tlaku LES po provedení antirefluxní manžety. Pacienti byli dále sledováni a pozornost byla změřena na výskyt dysfagie. U skupiny pacientů s peroperačním nárůstem tonu LES vyšším než 15 mmHg byl zjištěn signifikantně vyšší výskyt prolongované dysfagie. U nízkého peroperačního nárůstu tonu LES byl výskyt dysfagie nižší a současně byla zachován adobrá účinnost pro zábranu patologického gastroezofageálního refluxu.Nebyla zaznamenána žádná komplikace související s peroperační manometrií. Délka antirefluxní operace s peroperační manometrií se průměrně prodloužila o 4 minuty. Vyhodnocení dat ukazuje, že antirefluxní efekt fundoplikace není zajištěn jen prostým nárůstem tonu LES a pacienti nemohou mít benefit z jeho extrémně vxsokých hodnot. Naopak mohou vysoké hodnoty nárůstu upozornit na riziko dysfagie v pooperačním průběhu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info