THE ROLE OF VIMENTIN EXPRESSION IN MONOCYTE/MACROPHAGE DIFFERENTIATION

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky VÝZNAM EXPRESE VIMENTINU PŘI MONOCYTICKÉ/MAKROFÁGOVÉ DIFERENCIACI
Autoři

BENEŠ Petr MACEČKOVÁ Vendula ŠMARDA Jan

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference XIII. Cytoskeletální Klub
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova vimentin; monocyte/macrophage differentiation; phagocytosis; gene expression; siRNA
Popis Diferenciace buněk různých typů je provázena změnami v expresi genů kódujících proteiny intermediárních filamentů (IF). Tyto změny mohou mít povahu kvantitativní, projevující se změnou účinnosti exprese téhož genu, nebo kvalitativní, která se projeví tvorbou jiného IF proteinu. Během diferenciace krevních buněk dochází k výrazným změnám exprese, lokalizace a strukturního uspořádání IF proteinu vimentinu. Na rozdíl od ostatních krevních buněk se zralé monocyty/makrofágy vyznačují přítomností rozvinuté sítě vimentinových filamentů. Cílem této práce bylo studium významu výrazného zvýšení exprese vimentinu během monocytické/makrofágové diferenciace. Jako model byla použita monoblastová buněčná linie transformovaná onkogenem v-myb (BM2). Westernovým přenosem jsme potvrdili, že během diferenciace buněk BM2 indukované forbolovým esterem TPA, respektive trichostatinem A (TSA) dochází k nárůstu intracelulární hladiny vimentinu. Nepřímou imunoflourescencí jsme prokázali u diferencujících buněk BM2 přítomnost bohaté sítě vimentinových filamentů v cytoplazmě. Pomocí strategie založené na siRNA se nám podařilo připravit stabilní klony BM2 s hladinou vimentinu sníženou o 70%. Zároveň jsme transfekcí plazmidu s vimentinovou cDNA pod kontrolou metalothioneinového promotoru získali stabilní klony BM2 inducibilně exprimující vimentin. U buněk BM2 se zvýšenou expresí vimentinu jsme nepozorovali významný rozdíl v proliferaci a TPA, respektive TSA indukované diferenciaci ve srovnání s mateřskou linií. Zatímco buňky BM2 se sníženou hladinou vimentinu měly mírně sníženou rychlost růstu, výrazně omezenou schopnost tvorby makrofágových polykaryonů a sníženou schopnost fagocytózy po působení TPA, respektive TSA. Uvedené výsledky naznačují, že změny v expresi, respektive struktuře cytoplazmatické sítě vimentinových IF jsou důležitou podmínkou tvorby plně funkčních makrofágových polykaryonů během monocytické/makrofágové diferenciace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info