Does repeated treatment with MDMA sensitize to its effects on agonistic behaviour in mice?

Název česky Senzitizuje opakované podáni MDMA ke svým účinkům na agonistické chování u myší?
Autoři

ŠLAIS Karel LANDA Leoš ŠULCOVÁ Alexandra

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Neuropsychopharmacology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Farmakologie a lékárnická chemie
Klíčová slova behavioural sensitization; MDMA; agonistic behaviour; mice
Popis V obou skupinách agresivních myší, premedikovaných MDMA nebo vehikulem, vyvolala látka vysoce signifikantní inhibici všech agresivních aktivit se signifikantním snížením útěkově-obraného chování a rozporné výsledky v parametru chůze. Nebyly, nicméně, signifikantní rozdíly mezi skupinou senzitizovanou vehikulem a skupinou senzitivanou MDMA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info