Gender differences in initiation and expression of behavioural sensitization to MDMA (ecstasy) effects in mice

Název česky Rozdíly v iniciaci a expresi sensitizace k účinkům extáze u myších samců a samic
Autoři

KUČEROVÁ Jana LANDA Leoš ŠLAIS Karel ŠULCOVÁ Alexandra

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Neuro-glia Interaction in Aging and Disease
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Farmakologie a lékárnická chemie
Klíčová slova MDMA; behavioral sensitization; gender differences
Popis Opakované příjem látek vyvolávajících závislost vede často k sensitizaci k jejich účinkům na chování. To je považováno za jednu z příčin návratu k příjmu drogy při odvykání. Je popisován sexuální dimorfismus nervových systémů, které hrají roli při rozvoji behaviorální sensitizace. Proto jsme srovnávali možné rodové rozdíly v iniciaci a expresi sensitizace k účinkům extáze (MDMA) na lokomoční aktivitu v testu volného pole u myší. Po opakovaném podávání MDMA je známa senzitizace zvyšující motorickou aktivitu u samců potkanů (Kalivas, 1998) a myší (Itzhak, 2004). My jsme hodnotili změny lokomoce myších samců a samic ve volném poli přístrojem Actitrack (Panlab, S.L., Španělsko). Výsledky potvrdily u samců i samic signifikantní stimulační vliv MDMA po akutním podání a signifikantní navýšení tohoto účinku (= exprese behaviorální sensitizace) po podání provokační dávky po uplynutí šestidenního vysazení. U samců, na rozdíl od samic, byla však taková sensitizace přítomna i po 6. dávce opakovaného podávání (= iniciace behaviorální exprese). Výsledky naznačují rozdílný rozvoj senzitizace k MDMA u myších samců a samic. Jak inciace, tak ale především exprese behaviorální sensitizace, je považována za příčinu obnovení příjmu drog při odvykání. Proto je náš nález zajímavý z pohledu vulnerability různých pohlaví k závislosti na extázi. Podpořeno Ministerstvem školství České republiky výzkumný projekt: MSM0021622404
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info