Blood pressure regulation and physical activity in adolescents treated for malignant disease

Název česky Regulace krevního tlaku a fyzická aktivita dospívajících léčených pro maligní onemocnění
Autoři

NOVÁKOVÁ Zuzana ZÁVODNÁ Eva DOSTALOVÁ KOPEČNÁ Lenka HRSTKOVÁ Hana HONZÍKOVÁ Nataša FIŠER Bohumil JÍRA Miroslav

Rok publikování 2005
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Pacienti léčení protinádorovou terapií s použitím antracyklinů oproti zdravým kontrolám a pacientům, u kterých byla v protinádorové léčbě použita jiná terapie (bez antracyklinů) mají zvýšený tonus parasympatiku a snížený tonus sympatiku, jak dokumentují snížené hodnoty krevního tlaku a vyšší hodnoty citlivosti baroreflexu. Zvýšení parasympatické reflexní kontroly srdce ale není u těchto pacientů známkou zvýšené fyzické aktivity, jak je tomu u zdravých osob, ale lze ji vysvětlit kardiotoxicitou a neurotoxicitou protinádorové léčby antracykliny.Což dokladuje i nález snížené fyzické aktivity a tělesných parametrů u osob po léčbě antracykliny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info