Pohlavní rozdíly v účincích kanabinoidů na působení extáze u myší

Autoři

KUČEROVÁ Jana NOVÁKOVÁ Jana LANDA Leoš ŠULCOVÁ Alexandra

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Psychiatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Farmakologie a lékárnická chemie
Klíčová slova ecstasy; open field; behavioral sensitization
Popis Extáze (MDMA) a konopí patří k často zneužívaným látkám i simultánně. Opakované podání extáze může vyvolat vznik behaviorální senzitizace k jejím stimulačním účinkům. V pokusu jsme se zaměřili na možnost vzniku zkřížené senzitizace k účinkům extáze po předchozí opakované aplikaci ligandů CB1 receptorů s různou vnitřní aktivitou a rovněž na srovnání možných rodových rozdílů u myších samců a samic. Zvířata byla rozdělena do 4 skupin samců a 4 skupin samic. Senzitizace byla posuzována na základě změn lokomoce v testu otevřeného pole přístrojem Actitrack (Panlab, S.L., Španělsko). V kontrolních skupinách samců i samic došlo při opakovaných měřeních k postupnému snižování (p<0.05) lokomoční aktivity (= habituace). Po opakovaném podání extáze se rozvinula senzitizace (p<0.05), její exprese byla zachována i po 6 dnech vysazení (p<0.05). U zvířat, opakovaně premedikovaných CB1 agonistou metanandamidem se projevila zkřížená senzitizace (p<0.05) k účinkům extáze. Premedikace extází s antagonistou CB1 AM 251 tento fenomén potlačila (p<0.05). Signifikantní rozdíly mezi pohlavími zaznamenány nebyly.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info