Polymorphisms of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy

Název česky Polymorfizmy v genu pro CD14 a atopické fenotypy u českých pacientů s IgE zprostředkovanou alergií
Autoři

BUČKOVÁ Dana IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie ZNOJIL Vladimír VAŠKŮ Anna

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj J Hum Genet
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
Klíčová slova allergic diseases; asthma;polymorphism;gene;SNP;CD14
Popis V práci jsme zkoumali vztah šesti polymorfizmů v genu pro CD14 k atopickým fenotypům. Naše práce podporuje teorii, že CD14 hraje roli u alergických nemocí mediovaných IgE.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info