Ischemic-reperfusion injury of myocardium: from calcium paradox to free radicals

Název česky Ischemicko-reperfůzní počkození myokardu: od kalciového paradoxu k volným radikálům
Autoři

NOVÁKOVÁ Marie BOCHOŘÁKOVÁ Hana PAULOVÁ Hana TÁBORSKÁ Eva

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference XX. Biochemický zjazd
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova ischemia; reperfusion; myocardium; calcium paradox; free radicals
Popis Srdeční ischemie je intenzivně studována již řadu desetiletí. Tento závažný patologický stav na myokardu je klinicky velmi závažny, neboť v rozvinutých zemích mnoho pacientů trpí ischemickou chorobou srdeční se všemi důsledky(např. infarkt myokardu). Později přišlo zjištění, že klíčovou úlohu hraje období reperfuze, často způsobené úspěšným terapeutickým zákrokem. Ve světové literatuře lze stále vysledovat dva hlavní proudy výzkumu ischemicko-reperfuzního poškození. Jedna skupina vědců se soustřeďuje na fenomén kalciového paradoxu, druhá na úlohu volných kyslíkových radikálů. Nedávno začaly být také intenzívně studovány fenomény tzv. preconditioning a postconditioning. Metody používané pro studium elektrických i mechanických dějů na srdci jsou velmi různorodé a komplikované. V naší laboratoři registrujem monofazické akční potenciály pomocí napěťově-citlivého barviva di-4-ANEPPS. Doposud je ovšem jen málo známo o přímém účinku této látky na srdeční sval. Zkoumali jsme změny elektrogramu, koronárního průtoku a produkci volných radikálů pomocí HPLC, a to u dvou modelů - izolovaného srdce morčete a králíka. Model králičího srdce na základě našich výsledků považujeme za vhodnější pro studium ischemicko-reperfuzního postižení myokardu pomocí napěťově-citlivých barviv.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info