The use of controlled mild hypothermia and immune system status in patients with severe brain injury

Název česky Použití mírné řízené hypotermie a stav imunitního systému u pacientů po těžkéch poranění mozku
Autoři

MRLIAN Andrej SMRČKA Martin KLABUSAY Martin

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bratislavské Lékárské Listy
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova immune system; severe brain injuries;controlled mild hypothermia
Popis Težká poranění mozku představují nejdůležitejší problém v naší zdravotní péči z důvodu vysoké morbidity a mortality. Skupina 89 pacientů po těžkém poranění mozku (GOS méně nebo rovno 8) bylo zahrnuto do našeho výzkumu změn parametrů imunitního systému a jejich závislosti na včasném použití mírné hypotermie po úrazu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info