Can we detect the development of baroreflex sensitivity in humans between 11 and 20 years of age?

Název česky Je možno detekovat vývoj citlivosti baroreflexu u člověka ve věku 11 až 20 let?
Autoři

ZÁVODNÁ Eva HONZÍKOVÁ Nataša HRSTKOVÁ Hana NOVÁKOVÁ Zuzana MOUDR Jiří JÍRA Miroslav FIŠER Bohumil

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://rparticle.web-p.cisti.nrc.ca/rparticle/AbstractTemplateServlet?journal=cjpp&volume=84&year=2006&issue=12&msno=y06-060&calyLang=eng
Obor Fyziologie
Klíčová slova baroreflex sensitivity; spectral analysis; age; adolescents; children
Popis Cílem práce bylo ukázat vývoj citlivosti baroreflexu (BRS[ms/mmHg]/BRSf[mHz/mmHg]) u člověka ve věku 11 – 20 let. U 415 zdravých osob byly po dobu 5 min. zaznamenávány tep po tepu hodnoty srdečních intervalů (SI), popř. srdeční frekvence, systolického a diastolického tlaku. BRS nekorelovalo s věkem, naopak BRSf s věkem významně klesalo (p<0.001). BRS korelovalo významně s SI (p<0.001), ale BRSf bylo na IBI nezávislé. Výsledky multiregresní analýzy: BRS=1,37-0,56*věk+0,02*SI (p<0.001 pro BRS vs. věk a pro BRS vs. SI); BRSf=34,74–0,97*věk-0.001*SI (p<0.001 pouze pro BRS vs. věk). Limity BRS: 5. percentil – 3,9 ms/mmHg; 50. – 9,1; 95. – 18,7, a limity pro BRSf: 5. percentil – 8,5 mHz/mmHg; 50. – 16,4; 95. – 33,6. Závěr: Na SI závislá BRS byla v jednotlivých věkových podskupinách nezměněná, ale po standardizaci BRS na IBI byl prokázán pokles s věkem. BRSf, která byla na SI nezávislá, lépe odrážela vývoj citlivosti baroreflexu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info