EXERCISE TESTING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AFTER COMPLETING ANTHRACYCLINE ANTITUMOUR THERAPY

Název česky Zátěžové vyšetření u dětí a adolescentů po ukončení protinádorové terapie antracykliny
Autoři

HRSTKOVÁ Hana ELBL Lubomír TOMÁŠKOVÁ Iva NOVÁKOVÁ Zuzana HONZÍKOVÁ Nataša FIŠER Bohumil ZÁVODNÁ Eva ŠŤASTNÁ Jana KRONTORÁDOVÁ Klára

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scripta medica
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova Anthracyclines; Baroreflex sensitivity ; Exercise ; Cardiotoxicity
Popis Cílem naší studie byla analýza kardiovaskulárních parametrů během bicyklové ergometrie u zdravých dětí a adolescentů a onkologických pacientů po ukončení protinádorové terapie. Vyšetřili jsme 19 pacientů léčených protinádorovou léčbou anthracykliny (akutní lymfoblastická leukémie, skupina A) a 19 zdravých dětí a adolescentů, kontrolní skupina C. Kontroly byly náhodně vybrány ze souboru 60 zdravých dobrovolníků vyšetřených ve školách v Brně podle věku v poměru 1:1. Při testování na ergometru jsme použili stupňovanou zátěž v krocích po 25W/2min do vyčerpání. Analyzovali jsme klidové hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku a tepové frekvence a tytéž parametry bezprostředně po ukončení testu současně s ukazateli zátěže. Citlivost baroreflexu jako index autonomní regulace krevního tlaku byla stanovena spektrální metodou (BRS, ms/mmHg; BRSf Hz/mmHg). Skupiny A a C se nelišily ani v klidových hodnotách základních oběhových parametrů ani během zátěžového testu. Signifikantně se lišila distribuce hodnot maximální tolerované zátěže a maximální tolerovaná zátěž na kg tělesné hmotnosti (p<0,05, F-test). Ačkoliv jsme nalezli rozdíl v distribuci hodnot tolerované zátěže mezi pacienty a kontrolami, nenašli jsme rozdíly mezi průměry sledovaných hodnot. To ukazuje na skutečnost, že u většiny pacientů po prodělané léčbě anthracykliny není ovlivněna fyzická výkonnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info