Chimerism status as a possible marker of incipient disease relapse in patients with AML

Název česky Chimerismus jako možný marker počínajícího relapsu choroby u pacientů s AML
Autoři

HORKÝ Ondřej MAYER Jiří BORSKÝ Marek KREJČÍ Marta POSPÍŠILOVÁ Šárka DVOŘÁKOVÁ Dana

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Blood
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova microchimerism; RQ-PCR; relapse
Popis Role chimérizmu pro predikci relapsu u akutních leukemií zůstává stále nejednoznačný. Jednou z příčin může být aplikace metod s různou mezí detekce, použitých v jednotlivých studiích a s tím spojené rozdílné pojetí kompletního dárcovského chimérizmu (KC). Porovnávali jsme možnosti dvou rozdílných metod stanovení chimérizmu-fragmentační analýzy (FA) (mez stanovitelnosti ~1%) a kvantitativní PCR v reálném čase (RQ-PCR) (mez stanovitelnosti ~0,1%). Byla analyzována data získaná od 19 dlouhodobě sledovaných pacientů (doba sledování 1,8-7,4 let, medián 3,3 let), transplantovaných pro akutní myeloidní leukemii (AML). První skupina zahrnovala 9 pacientů, kteří prodělali relaps (z toho jeden pacient třikrát), zatímco druhou část tvořilo 11 jedinců v kompletní remisi. Retrospektivní hodnocení chimérizmu pomocí RQ-PCR u pacientů v první skupině umožnilo predikci hematologického relapsu signifikantně dříve, než kvantifikace pomocí FA (p=0,016; 35-448 dní pomocí RQ-PCR s mediánem 77 dní vs. 0-154 dní, medián 35 dní dle FA). Kromě toho byl ve dvou případech relaps onemocnění detekován pouze pomocí RQ-PCR (118 respektive 70 dní dopředu), a ne pomocí FA. U dvou pacientů s možností sledování minimální zbytkové choroby byl molekulární relaps zachycen současně i analýzou chimérizmu: byl zaznamenán nárůst podílu autologní krvetvorby respektive její znovuobjevení v granulocytech, jak ukázala analýza ze sortovaných subpopulací leukocytů. Naproti tomu u pacientů v remisi, po počátečním dosažení KC, nedosáhl podíl autologní krvetvorby opakovaně ani hodnoty 0,1%. KC nebylo dosaženo v jediném případě, kde analýza chimérizmu v liniích odhalila přetrvávající autologní krvetvorbu (1-3%) pouze v T-lymfocytech. Naše výsledky ukazují, že že analýza chimérizmu pomocí RQ-PCR spolu s dokáže zachytit hrozící relaps onemocnění. Výsledky ukazují, dokáže zachytit relaps AML signifikantně dříve než stanovení pomocí FA. V případech absence specifického markeru pro sledování MRD, může být sledování chimérizmu (v liniích) pomocí RQ-PCR, vhodným kandidátem pro predikci relapsu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info