Ovlivnění kvality života psoriázou

Autoři

SEMRÁDOVÁ Věra VAŠKŮ Vladimír SLONKOVÁ Veronika BALAŠTÍK Drahomír

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Dermatologie dvouměsíčník pro praktické lékaře a pediatry
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Dermatovenerologie
Klíčová slova Quality of life; psoriasis; stress
Popis Zhodnocení vstupního vyšetření souboru 105 pacientů s psoriázou potvrdilo rozdíly mezi psoriázou I. a II. typu, prokázalo výrazný vliv stresu na průběh choroby a markantní rozdíly v ovlivnění kvality života psoriázou u jednotlivých pacientů. Tyto nálezy nekorelovaly se závažností choroby. Intenzita a rozsah klinických příznaků psoriázy byly hodnoceny pomocí PASI (Psoriasis Area and Severity Index) skóre a ovlivnění kvality života psoriázou pomocí PDI (Psoriasis Disability Index).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info