Algoritmus ošetření penetračního poranění srdce

Autoři

PEŠTÁL Adam JEDLIČKA Václav ČAPOV Ivan DOLEŽEL Jan PILER Pavel HORVÁT Vladislav

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference XIII.Pražské chirurgické dny
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova penetration wound of the heart, emergency, diagnostic method, surgery treatment
Popis Pronikající srdeční poranění je velmi závažné, život ohrožující. Pacienti zmírají na místě incidentu či během transportu ve více jak 80 % případů. Nejčastěji je s ohledem na anatomické poměry poraněna pravá srdeční komora, celkem cca ve více jak 62 % případů, poranění levé komory tvoří cca 25 %. Poranění síní je zřídkavé. Bodná poranění srdce jsou často spojená se srdeční tamponádou, klasickou symptomatologii popisuje Beckovo trias - tedy hypotenze, oslabené srdeční ozvy a dilatované krční vény. Střelná poranění srdce jsou spojena spíše s krvácením do pohrudniční dutiny. Autoři prezentují své skromné zkušenosti v porovnání s literaturou. Zaměřují se na popis ošetření pacienta od doby příjezdu na příjmovou „emergency ambulanci“, přes specifickou chirurgickou techniku ošetření poraněného myokardu až po následnou pooperační a dispenzární péči.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info