Gene Expression Profiling During Ex Vivo Granulopoiesis: a Possible Tool for Quality Assessment of CD34+ Cells from Lymphoma Patients

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Profilování genové exprese během ex vivo granulopoézy jako možný nástroj na zhodnocení kvality CD34+ buněk od pacientů s lymfomem
Autoři

TESAŘOVÁ Lenka KOUTNÁ Irena KLABUSAY Martin HRABČÁKOVÁ Viera KRONTORÁD Petr

Rok publikování 2008
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis Pomocí technologie cDNA microarrays byly srovnány expresní profily CD34+ buněk z periferní krve od zdravého dárce a pacienta s NHL a to během jejich ex vivo granulocytární diferenciace. Mezi sledovanými populacemi buněk byly nalezeny rozdíly v počtu a zastoupení genů zapojených do diferenciačních procesů a v kinetice exprese některých ze sledovaných genů během diferenciace. Otázkou zůstává, co je příčinou této rozdílné genové exprese. Navozená ex vivo granulocytární diferenciace CD34+ buněk je v klinické praxi již zavedenou metodou. Spolu s technologií cDNA microarrays a detailním profilováním genové exprese by se mohla stát nástrojem pro zhodnocení fyziologických abnormalit uvnitř populace CD34+ buněk.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info