Microarray analysis using limited amount of cells

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Microarray analýza u limitujícího množství buněk
Autoři

PETERKOVÁ Martina KOUTNÁ Irena TESAŘOVÁ Lenka POTĚŠILOVÁ Michaela KOZUBEK Michal HRABČÁKOVÁ Viera KLABUSAY Martin DOUBEK Michael MAYER Jiří

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Folia Biologica (Praha)
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova cDNA microarray; RNA isolation; RNA amplifiacation; CD34+ cells
Popis cDNA microarray technologie je hojně využívaná v různých biologických a medicínských oborech ke stanovování genových expresních profilů. Tato technika bohužel vyžaduje velké množství vstupní RNA. Je stále větší potřeba analyzovat malé buněčné subpopulace. Proto je nutné mít k dispozici podrobný protokol pro zpracování minimálního množství buněk. Optimální izolace RNA a následná přesná amplifikace jsou klíčovými kroky pro vytvoření úspěšného protokolu. Nejprve byla celá metodika testována na buněčné linii HL60 a pak aplikována na klinické vzorky CD34+ buněk z kostní dřeně. Cílem bylo navrhnout nejlepší metodu izolace a amplifikace RNA z malého množství buněk. Po vyhodnocení různých metod a kitů jsmme vybrali RNAqueous Kit (Ambion, USA) pro RNA izolaci a SenseAmp Plus Kit (Genisphere, USA)pro jednokolovou amplifikaci RNA. Tento článek popisuje reproducibilní metodu pro uskutečnění microarray experimentu z limitujícího množství buněk.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info