TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY OF THE vitremacular border in clinically significant diabetic macular oedema

Název česky TEM vitreomakulárního rozhraní u klinicky signifikantního diabetického makulárního edému
Autoři

SYNEK Svatopluk PÁČ Libor SYNKOVÁ Monika

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scripta Medica
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova Clinically significant diabetic macular oedema; Transmission electron microscopy
Popis Diabetický cystoidní makulární edému(DME) je častá příčina snížených zrakových funkcí. Výborné anatomické výsledky pars plana vitrektomie u makulárních děr s peelingem vnitřní limitující membrány nás přivedli k tomu využít tuto techniku i DME. Dobré výsledky i u případů bez vitreoretinální trakce nás vedli k závěru, že patogeneze DME je odlišná. Analyzovali jsme 20 očí nemocných s DME, kteří byli ošetřeni PPV s peelingem. Polovina byla ošetřena laserem již před operačním zákrokem, U všech nemocných byla přítomna zadní hyaloidní membrána v oblasti makuly, ale bez zesílení a trakce. Vzorky tkání odebraných při operaci byly vyšetřeny transmisní elektronovou mikroskopií (TEM). Medián trvání DME v době operaci byl 18 měsíců (rozmezí 12 až 24). Medián zrakové ostrosti 0.4 (rozmezí 0, 01 až 1, 0), se zlepšilo na 0,55 (rozmezí 0,01 až 1,0). 10 očí, které nebyly ošetřeny laserem se zlepšilo o 112%, zatímco 10 očí již laserem ošetřených se zlepšilo o 17%. Ve všech 20 případech nebyl DME přítomen do 3 měsíců od PPV. Vzorky TEM obsahovaly vnitřní limitující membránu ILM, gliové buňky, jednoduché vazivové membrány, vícevrstevné membrány a pravé epimakulární membrány. PPV s peelingem ILM odstranilo edém ve všech případech, a zlepšilo zrakovou ostrost u většiny nemocných. Oči bez předchozí laserové léčby měly větší zlepšění zrakové ostrosti, ale i u druhé skupiny po fotokoagulaci operace měla zlepšující aditivní účinek. Randomizované větší studie bude třeba pro ověření tohoto způsobu léčby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info