Biomarker discovery - Detection of minor protein concentration changes using ICPL protein labeling and 2D GE

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Objev biomarkeru - Detekce minimálních změn v proteinových koncentracích s využitím ICPL proteinového značení a 2D GE
Autoři

POTĚŠIL David ROČŇOVÁ Ludmila ČEJKOVÁ Soňa TRBUŠEK Martin ZDRÁHAL Zbyněk HAVLIŠ Jan

Rok publikování 2009
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Stanovení nízkých kvantitativních změn v proteinové expresy je stále nesnadný úkol. Důvodem je mimo jiné variabilita vnesená při přípravě vzorku. Byly provedeny 2D GE experimenty, kde byla testována variabilita v proteinových spotech vnesená v průběhu buněčné lyze. Procenta kvalitativně a kvantitativně rozdílných spotů byla okolo 0,5 % a 2,5 %. Ke stanovení poměru koncentrací proteinů ve dvou vzorcích bylo použito ICPL značení. Bylo zjištěno, že jde o přesnou metodu (RSD přibližně 5 %) a výsledky získané po různém zpracováním vzorku jsou porovnatelné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info