The extracranial carotid vascular bed surgery

Název česky Chirurgie extrakraniálního karotického systému
Autoři

PODLAHA Jiří

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference XXXIV Angiological Days 2009
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova Carotid artery; diagnostic; anestesiology; carotid endarterectomy
Popis Ošetření stenóz extrakraniálních tepen karotického řečiště chirurgickou metodou má svá rizika. Jejich účinnou prevencí je dodržení zásady péče o tyto nemocné na specializovaných pracovištích se zkušenostmi, které zaručují správné indikace výkonu, ošetření a pooperační péči. Na našem pracovišti jsou všichni pacienti prezentováni a indikovány k výkony na cévní indikační komisi jejíž účastí je i neurolog. V období 1/ 1990- 6/ 2008 bylo na II. chirurgické klinice FN u svaté Anny v Brně provedeno 1185 operací extrakraniálního karotického řečiště. Použití shuntu při operaci se odvíjí od stavu pacienta při výkonu. Je současným trendem, že primárně jsou všichni pacienti, u nichž nebyla prokázána kontraindikace regionální anestesie, indikováni k operaci bez použití shuntu. V průběhu výkonu je testována tolerance dočasného uzávěru tepny. Při intoleranci je anestesie změněna na celkovou a zaveden shunt. Bez shuntu bylo provedeno 936výkonů (79%), se shuntem 249 (21%). Endarterectomie karotické tepny (arteria carotis communis - arteria carotis interna) s venózní záplatou byla provedena 735x (62%). Endarterektomie karotické tepny (arteria carotis communis - arteria carotis interna) s umělou záplatou (pletenou, z PTFE a polyuretanu) 225x (19%). Jiný typ výkonu (např.everzní endarterectomie, plikace dle Sottiuraye, resekce s reanastomózou, náhrada žílním štěpen z velké saphaeny) byl proveden 225x (19%) pacientů. U 59 pacientů (5%) po operaci extrakraniálního karotického řečiště došlo k restenóze v karotickém řečišti. Pooperační paréza nervů postihla 109 pacientů (9,2%), u 61 nemocných (5,1%) se jednalo o parézu dočasnou, u 48 pacientů (4,1%) parézu trvalou. 21 pacientů (1,8%) postihla CMP a 12 pacientů (1%) zemřelo.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info