Využití kontrastního ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice lymfadenopatií - první zkušenosti

Autoři

JAKUBCOVÁ Radka FOUKAL Jakub BUDINSKÁ Eva ŠMARDOVÁ Lenka

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká radiologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova sulphur hexafluoride; contrast-enhanced ultrasound;lymphadenopathy
Popis Cíl. Cílem práce bylo u skupiny pacientů s cervikální, axilární a inguinální lymfadenopatií zjistit přínos použití kontrastní ultrazvukové látky při rozlišení mezi benigní a maligní etiologií lymfadenopatie. Metoda. Od ledna do září 2008 bylo pro klinické podezření na periferní lymfadenopatii vyšetřeno celkem 48 pacientů (14 žen, 34 mužů) ve věku 22-86 let, u kterých bylo exstirpováno celkem 52 uzlin. Všichni pacienti byli vyšetřeni na ultrazvukovém přístroji Philips iU22 17 MHz sondou nativně a 9 MHz sondou po intravenózní aplikaci 1,5 ml hexafluoridu sírového. Po následné exstirpaci uzliny byly ultrazvukové nálezy vyhodnoceny v korelaci s nálezy histologickými. Výsledky. Podle výsledků ROC analýzy vykazuje metoda kontrastního ultrazvukového vyšetření (CEUS) vysokou celkovou přesnost (88,9 %). Senzitivita oproti nativnímu vyšetření vzrostla o 32,3 % (celkově 100%), specificita vzrostla o 11,1 % (celkově 77,8%). V případě maligní lymfadenopatie jsme byli schopni rozlišit postižení uzliny primárním nádorem, tj. lymfoproliferací, od postižení uzliny metastázou vzdáleného nádoru. Závěr. Ultrasonografie má zásadní postavení v hodnocení periferních lymfatických uzlin. Z našich výsledků vyplývá, že použití kontrastní látky zvyšuje přesnost metody oproti nativnímu vyšetření (hodnocení typu vaskularizace a LT indexu uzlin). Dosavadní výsledky je však nutné ověřit na rozsáhlejším souboru pacientů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info