MicroRNAs in chronic lymphocytic leukemia pathogenesis and disease subtype.

Název česky MicroRNA v patogenezi a subtypech chronické lymfocytární leukémie
Autoři

MRÁZ Marek POSPÍŠILOVÁ Šárka MALINOVÁ Karla ŠLAPÁK Ivo MAYER Jiří

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj LEUKEMIA & LYMPHOMA
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova CLL; p53; miR-34a; miR-29c; miR-17-5p
Popis MicroRNA (miRNA) jsou malé RNA molekuly působí jako post-transkripční regulátory genové exprese. Předpokládaný počet miRNA se odhaduje na 1000 genů, které regulují 20-30% proteinů. Mnoho studií z poslední doby popsalo aberantní expresi microRNA u nádorových buněk a jejich možnou úlohu jako tumor-supresorů a proto-onkogenů. Jedním z prvních potvrzení deregulace miRNA u nádorů byl objev dvou microRNA (miR-15a, miR-16-1) v oblasti 13q14, která je často deletovaná u CLL. Při dalším studiu byla popsána exprese konkrétních miRNA, jejichž expresi lze asociovat s již známými prognostickými faktory u CLL (mutované IgVH vs. nemutované IgVH). V této práci shrnujeme data publikovaná v poslední době a naše analýzy exprese miRNA u pacientů s agresivním CLL s p53 abnormalitami (delece a/nebo mutace p53). Identifikovali jsme specifický expresní profil miRNA (miR-34a, miR-29c a miR-17-5p) u těchto vzorků ve srovnání s wild-type TP53. miR-34a je přímo regulována p53 proteinem a reguluje BCL2, miR-29c reguluje MCL-1 a TCL-1 proto-onkogeny a miR-17-5p řídí molekuly zapojené do buněčného cyklu. Tyto tři miRNA mají potenciální význam v progresi/patogenezi chronické lymfatické leukémii.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info