Intravenózní vinorelbin (Vbiv) de 1 a perorální vinorelbin (Nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic, předběžné výsledky prospektivní studie

Autoři

SKŘIČKOVÁ Jana KEILOVÁ J. JANÁSKOVÁ T. KOLEK V. CHALUPA J. TOMÍŠKOVÁ Marcela BABIČKOVÁ Lenka GRYGÁRKOVÁ I. ROUBEC J. KADLEC Bohdan

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník abstrakt (CD)
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pneumologie
Klíčová slova Vinorelbine; carboplatin; first-line treatment; advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients; preliminary results of a prospective study
Popis Jsou uvedeny předběžné výsledky prospektivní studie léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným bronchogenním karcinomem kombinací vinorelbinem (i.v. den 1) a tímtéž preparátem (p.o. den 8)+ karboplatiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info