Oligaeschna kvaceki sp. nov., a new fossil dragonfly (Odonata: Aeshnidae) from the middle Oligocene sediments of northern Moravia (Western Carpathians)

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod pracoviště Rektorát. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Oligaeschna kvaceki sp. nov., nová fosilní vážka (Odonata: Aeshnidae) ze středně oligocéních sedimentů severní Moravy (západní Karpaty)
Autoři

PROKOP Jakub PŘIKRYL Tomáš DOSTÁL Ondřej NEL André

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologica Carpathica
Fakulta / Pracoviště MU

Rektorát

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Middle Oligocene; Western Carpathians; taxonomy; Insecta; Aeshnidae; Aeshninae
Popis Nový druh fosilní vážky Oligaeschna Piton et Theobald, 1939 (O. kvaceki sp. nov.) je popsána ze středně Oligoceních vrstev severní Moravy a srovnána se všemi blízce příbuznými druhy. Tento nález dokumentuje méně široký prostor distribuce a pravděpodobně vyšší abundanci rodu Oligaeschna v Eurasii během oligocénu a miocénu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info