Clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 expressions in surgically resectable pancreatic invasive ductal adenocarcinoma.

Název česky Klinicko-patologické korelace exprese cyklooxygenázy-2, MDM2 a p53 v chirurgicky resekovatelném pankreatickém duktálním adenokarcinomu.
Autoři

HERMANOVÁ Markéta KARÁSEK Petr NENUTIL Rudolf KÝR Michal TOMÁŠEK Jiří BALTASOVÁ Ivana DÍTĚ Petr

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pancreas
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova pancreatic cancer; p53; COX-2; MDM2; prognostic factor; grade
Popis Prezentované výsledky potvrdily vztah p53, MDM2 a COX-2 k biologickému procesu karcinomu pankreatu. Exprese žádného z vyšetřovaných proteinů se neprokázala využitelnost jako nezávislého prognostického faktoru. Naopak, gradus a postižení lymfatických uzlin představují užitečný prediktivní faktor hošího přežití.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info