Výsledky léčby nemocných s esenciální trombocytémií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytémií-zpráva z registru pacientů léčených Thromboreductinem

Autoři

PENKA Miroslav SCHWARZ Jiří PAVLÍK Tomáš INDRÁK Karel DOUBEK Michael DULÍČEK P. POSPÍŠILOVÁ D. KISSOVÁ Jarmila JONÁŠOVÁ A. JELÍNKOVÁ Pavla HLUŠÍ A. SCHUTZOVÁ M. ČERNÁ O. BRYCHTOVÁ Yvona NOVÁKOVÁ L. KOŘÍSTEK Zdeněk SEGETHOVÁ J. VOZOBULOVÁ Jaroslava HADAČOVÁ I. HOCHOVÁ I. VOGLOVÁ J. WALTEROVÁ L. BODZÁSOVÁ C. DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní Lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova essential thrombocythemia; myeloproliferation; Thromboreductin; patient registry
Popis Souhrn: V registru pacientů léčených thromboreductinem (anagrelidem) v zúčastněných centrech ČR jsou zaznamenávány údaje o nemocných léčených tímto preparátem od roku 2004. Celkový počet zařazených pacientů činí k červnu roku 2009 celkem 549 osob. pozornost při současném hodnocení byla zaměřena především na analýzu úrovně léčby z hlediska dosažení léčebné odpovědi. Za kompletní léčebnou odpověď bylo považováno snížení počtu krevních destiček pod 400 x 10 na 9/l. tato hodnota je zároveň terapeutickým cílem u vysokorizikových pacientů. Výstupy z registru potvrzují, že je anagrelid (thromboreductin) sice velmi efektivní tromboredutivní lék, jehož podávání je spojeno s nízkým výskytem nežádoucích účinků a s omezením vzniku komplikací, ale ne ve všech případech se daří dosahovat terapeutického cíle anebo i přes rychlou odezvu na léčbu je ho dosahováno v ně kte rých případech pomaleji.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info