Influence of LOX/COX inhibitors on cell differentiation induced by all-trans retinoic acid in neuroblastoma cell lines.

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Vliv LOX/COX inhibitorů na buněčnou diferenciaci indukovanou aplikací kyseliny all-trans retinové u neuroblastomových buněčných linií.
Autoři

RÉDOVÁ Martina CHLAPEK Petr LOJA Tomáš ZITTERBART Karel HERMANOVÁ Markéta ŠTĚRBA Jaroslav VESELSKÁ Renata

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Molecular Medicine
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova neuroblastoma; caffeic acid; celecoxibe; all-trans retinoic acid; cell differentiation
Popis V rámci studie byly na dvou stabilizovaných buněčných liniích, SH-SY5Y a SK-N-BE(2), zkoumány možnosti modulace ATRA-indukované buněčné diferenciace kombinovanou aplikací s LOX/COX inhibitory. V experimentech byla použita kyselina kávová jako inhibitor 5-lipoxygenázy a celecoxib jako inhibitor cyklooxygenázy-2; účinky jejich kombinovaného působení s ATRA byly sledovány na úrovni hodnocení změn buněčné morfologie, detekce diferenciačních markerů pomocí imunoblottingu, měření proliferační aktivity, analýzou buněčného cyklu a detekcí apoptózy pomocí flow cytometrie. Výsledky experimentů jasně prokázaly schopnost kyseliny kávové zesilovat ATRA-indukovanou buněčnou diferenciaci, zejména u linie SK-N-BE(2), zatímco aplikace celecoxibu - ať už samostatně nebo v kombinaci s ATRA - vykazovala u obou linií zejména cytotoxický efekt.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info