Spatio-temporal changes of SDF1 and its CXCR4 receptor in the dorsal root ganglia following unilateral sciatic injury as a model of neuropathic pain

Logo poskytovatele
Název česky Dočasné změny SDF1 a jeho receptoru CXCR4 ve spinálních gangliích po jednostranném poškození n. ischiadicus jako modelu neuropatické bolesti
Autoři

DUBOVÝ Petr KLUSÁKOVÁ Ilona HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ Ivana BRÁZDA Václav

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Histochemistry and Cell Biology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www Publikace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova Chemokine; Satellite glial cells; Chronic constriction injury
Popis V poslední době rostou důkazy o roli chemokinů a jejich receptorů v indukci a udržení neuropatické bolesti. V této práci byla použita unilaterální chronická konstrikce (CCI) n. ischiadicus u potkana k výzkumu změn pro stromal derived factor-l (SDF1) a jeho receptor CXCR4 v bederních a krčních spinálních gangliích u intaktních potkanů, potkanů po CCI a sham operovaných potkanů. Všechna zvířata operovaná na CCI vykazovala ipsilaterální mechanickou allodynii a termální hyperalgézii zadních pacek, zatímco přední packy vykazovaly pouze dočasné změny senzitivity bez korelace se změnami SDF1 a CXCR4 proteinů. Immunofluorescence a Western blot potvrdily bilaterální změny daných proteinů ve všech zkoumaných gangliích. Po i.p. aplikaci CXCR4 antagonistů potkanům po CCI nebyl zjištěn pokles mechanické allodynie, ale došlo k vymizení termální hyperalgézie ipsi i kontralaterálních zadních pacek. Výsledky naznačují, že změny SDF1/CXCR4 nejsou omezeny pouze na ganglia spojená s poškozeným nervem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info