Bilateral changes of TNF-alpha and IL-10 protein in the lumbar and cervical dorsal root ganglia following a unilateral chronic constriction injury of the sciatic nerve

Logo poskytovatele
Název česky Bilaterální změny TNF-alfa a IL-10 v bederních a krčních spinálních gangliích po unilatrerální chronické konstrici n. ischiadicus
Autoři

JANČÁLEK Radim DUBOVÝ Petr HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ Ivana KLUSÁKOVÁ Ilona

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of neuroinflammation
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.jneuroinflammation.com/content/7/1/11
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova cytokines; tumor necrosis factor alpha; interleukin 10; behavioral tests; ELISA immunoassay; bilateral changes; neuroinflammation
Popis V poslední době rostou důkazy o tom, že cytokiny působí jako důležité signální molekuly při odpovědi periferních nervů na poškození. V této práci byla sledována úroveň tumor necrosis factor alpha (TNF-a) a interleukinu 10 (IL-10) metodou Elisa v ipsi a kontralaterálních bederních a krčních spinálních gangliích (SG) intaktních potkanů, potkanů operovaných na unilaterální chronickou konstrici n. ischiadicus (CCI) a sham operovaných potkanů. Zatímco ipsilaterální zadní packy všech operovaných zvířat vykazovaly snížený práh citlivosti na mechanickou allodynii a termální hyperalgézii, žádné signifikantní změny nebyly nalezeny u kontralaterálních zadních a obou předních pacek. Bilaterální zvýšení TNF-a a IL-10 bylo indukována v bederních i v krčních SG nejen homonymních gangliích, ale i v gangliích, které s poškozeným n. ischiadicus nesouvisí. To naznačuje, že bilaterálně zvýšená úroveň těchto proteinů je spojována spíše s všeobecnou neurozánětlivou reakcí na poškození než jen s vývojem a udržením neuropatické bolesti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info