Effect of Newly Synthesized Compounds 44Bu and 444 on QRS-Complex Width and Fast Sodium Current: Differences between Isomers

Název česky Účinek nově syntetizovaných látek 44Bu a 444 na šíři QRS-komplexu a na rychlý sodíkový proud: rozdíly mezi izomery
Autoři

KILIANOVÁ Anna BÉBAROVÁ Markéta BERÁNKOVÁ Klára OPATŘILOVÁ Radka PÁSEK Michal BARTOŠOVÁ Ladislava

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Veterinaria Brno
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.2754/avb201079010041
Obor Farmakologie a lékárnická chemie
Klíčová slova 444; 44Bu; isomer; QRS-complex; sodium current; rat
Popis Všechny varianty látek 44Bu a 444 (1,5 mg/kg) způsobily signifikantní prodloužení QRS-komplexu s maximem v 1. nebo 2. minutě po jejich intravenózním podání. Racemát látky 44Bu prodloužil QRS-komplex o 57%, signifikantně více než R- (o 33%) and S-izomer (o 36%). Racemát látky 444 prodloužil QRS-komplex o 66%, srovnatelně s S-izomerem (o 63%), nicméně více než R-izomer (rozšíření o 49%). Co se týká vlivu na INa, látka 44Bu způsobila statisticky významně hlubší blokádu INa ve srovnání s látkou 444 při podání ve stejné koncentraci 3,0 micromol/l (0,1 mg/kg). Racemát a R-izomer látky 44Bu blokovali INa stejně (blokáda 91,7% respektive 91,8%), avšak signifikantně více než S-izomer (82,4%). R-izomer látky 444 blokoval INa méně než racemát a S-izomer (31,7% oproti 48,3 a 50,2%).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info