Kontrastní ultrazvukové vyšetření periferních lymfatických uzlin - radiologicko-patologická korelace

Autoři

JAKUBCOVÁ Radka MOULIS Mojmír ŠÁLEK David FOUKAL Jakub

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká radiologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova sulphur hexafluoride; contrast -enhanced ultrasound; lymphadenopathy
Popis Cíl. Na základě korelace ultrazvukových a histologických nálezů zjistit změny ve struktuře vyšetřených benigních a maligních lymfatických uzlin, které vedly k různým typům sycení při kontrastním ultrazvukovém vyšetření. Metoda. Od ledna 2008 do července 2009 bylo vyšetřeno 78 pacientů s periferní lymfadenopatií, kterým bylo exstirpováno celkem 82 uzlin (27 žen a 51 mužů ve věku 22–86 let). Pacienti byli vyšetřeni na ultrazvukovém přístroji Phillips iU22 nativně 17MHz sondou a 9MHz sondou s intravenózní aplikací 1,5 ml kontrastní látky hexafluoridu sírového (SonoVue, Bracco, Itálie). Podle postkontrastního sycení byly uzliny rozděleny na skupinu uzlin benigních a maligních. Vyšetřené uzliny byly exstirpovány a histologicky vyšetřeny. Ultrazvukové a histologické nálezy byly korelovány. Výsledky. Celková přesnost metody CEUS byla 92,7 %. Celkem 76 uzlin (92,7 %) bylo správně zhodnoceno ve smyslu jejich benigního nebo maligního postižení. Pět histologicky benigních uzlin (6,1 %) bylo chybně označeno za maligní. Jedna uzlina maligní byla dle CEUS chybně označena za benigní. Ve skupině maligních lymfadenopatií bylo možné ve většině případů rozlišit mezi metastázou a lymfoproliferací. Závěr. Různé procesy probíhající v uzlině se odráží i v makroskopickém obraze uzliny při kontrastním ultrazvukovém vyšetření. Podle typu distribuce kontrastní látky v uzlině lze ve většině případů posoudit zachování či naopak zánik její obvyklé struktury, a tím odlišit proces benigní od maligního.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info