Rapid detection and identification of mucormycetes from culture and tissue samples by use of high-resolution melt analysis

Název česky Rychlá detekce a identifikace zygomycet z kultur a vzorků tkáně pomocí High Resolution Melt analýzy
Autoři

HRNČÍŘOVÁ Kristýna LENGEROVÁ Martina KOCMANOVÁ Iva RÁČIL Zdeněk VOLFOVÁ Pavlína PALOUŠOVÁ Dita MOULIS Mojmír WEINBERGEROVÁ Barbora WINTEROVÁ Jana TOŠKOVÁ Martina POSPÍŠILOVÁ Šárka MAYER Jiří

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Clinical Microbiology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1128/JCM.01109-10
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova Mucormycetes; rapid detection; simple detection; real-time PCR
Popis Představujeme metodu pro rychlou a jednoduchou detekci klinicky důležitých zygomycet řádu Mucorales z kultur a klinických vzorků. Tato seminested real-time PCR využívá primery specifické pro zygomycety a je následována rozlišením jednotlivých druhů pomocí High Resolution Melt (HRM) analýzy. Tato metoda je velmi vhodná pro rutinní laboratorní diagnostiku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info