Differences in the structure of the plasma membrane HL-60 cells

Název česky Rozdíly ve struktuře plasmatické membrány buněk HL-60
Autoři

VAŠKOVICOVÁ Naděžda JANISCH Roman ŠKORPÍKOVÁ Jiřina

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Metodou freeze-etching byla sledována variabilita protoplasmatické plochy plasmatické membrány buněk HL-60. Buněčná suspenze byla ovlivněna kultivační manipulací včetně použití centrifugy (900 ot./min, 6 min). Vzorky byly chemicky fixovány v čase 0, 30, 60 a 120 minut po ovlivnění. Cílem práce bylo kvantitativně popsat rozdíly v počtu protienů v ploše protoplasmatické plochy plasmatické membrány v jednotlivých vzorcích a mezi vzorky. Po 30 minutách od začátku experimentu byla buněčná odpověď nejvýraznější a byla zaznamenána jako statisticky významný (p=0,00051) pokles počtu proteinů na jednotkovou plochu protoplasmatické plochy plasmatické membrány.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info