Difficulties in using 1,3-ß-D glucan as the screening test for the early diagnosis of invasive fungal diseases in patients with hematological malignancies - high frequency of false positive results and their analysis.

Název česky Obtíže při používání 1,3-ß-D glukanu jako skríningového testu pro časnou diagnostiku invazivních mykotických infekcí u nemocných s hematologickou malignitou - vysoká frekvence falešných pozitivit a jejich analýza
Autoři

RÁČIL Zdeněk KOCMANOVÁ Iva LENGEROVÁ Martina WEINBERGEROVÁ Barbora BUREŠOVÁ Lucie TOŠKOVÁ Martina WINTEROVÁ Jana TIMILSINA Shira RODRIGUEZ Isa MAYER Jiří

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Medical Microbiology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1099/jmm.0.019299-0
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova invasive fungal disease; glucan; false positive results
Popis Analyzovali jsme využití 1,3-ß-D-glukanu (BG) pro skríning invazivních myotických infekcí (IFD) u nemocných s hematologickou malignitou. Vzorky séra u nemocných s rizikem IFD byly odebírána dvakrát týdně a retrospektivně testovány v BG testu. BG skríning byl proveden v 1143 vzorcích u 91 nemocných, kteří prodělali 104 protinádorových cyklů. Prokázané a pravděpodobné IFD proběhly v 9 (8,7%) případů. Dle zvoleného kriteria pozitivity (1> 60 nebo 1> 80 pg/ml a 2> 60 nebo 2> 80 pg/ml) senzitivita byla 89%, 89%, 67% a 44%. Ačkoliv byl test pozitivní u 82%, 68%, 54% a 45% léčebných cyklů ve většině případů šlo o pozitivitu pravděpodobně falešnou. Hlavním limitem BG testu byla velmi nízká PPV (10% a 12%). Sledovali jsme faktory jako mukozitida, kolonizace kandidou, bakteriémie, podávání antiinfektiv, erytrocytární a trombocytární filtrované transfuzní přípravky, odběrové zkumavky a odběr přes zavedený žilní katétr. I když ani jeden z faktorů nebyl jednoznačnou příčinou pozitivity mohl každý z nich alespoň částečně ovlivnit výsledek testu. Proto má detekce BG limitovanou možnost použití jako skríningová metoda pro IFD u hematoonkologických nemocných.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info