Změny na sliznicích dutiny ústní u hematoonkologických pacientů

Autoři

POSKEROVÁ Hana AUGUSTÍN Peter TOMÍŠKA Miroslav FASSMANN Antonín

Rok publikování 2010
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis V současné době přibývá pacientů s hematoonkologickými onemocněními, kteří jsou léčeni nejmodernějšími terapeutickými postupy. Tito pacienti mají nejen problémy, které vyplývají z jejich základního onemocnění, ale mají také řadu obtíží, které jsou projevem nežádoucích účinků náročné protinádorové terapie. Mnohé z těchto komplikací se mohou manifestovat i na sliznicích dutiny ústní. První skupina změn souvisí přímo s hematoonkologickým onemocněním pacienta. U leukémií vede postižení kostní dřeně k trombocytopenii a k následným krvácivým projevům ze sliznic dutiny ústní a z gingivy. Nezralé leukemické buňky mohou infiltrovat gingivální tkáň a způsobit její hyperplazii. Na zbytnělé gingivě, ale i na jiných místech sliznic dutiny ústní se objevují bolestivé ulcerace. Druhá skupina změn na sliznicích je způsobena vedlejšími účinky protinádorové léčby. Mukositida dutiny ústní vzniká v přímé souvislosti s chemoterapií a aktinoterapií a její výskyt je závislý na typu léčby. V případě intenzivních vysokodávkových režimů s následnou transplantací krvetvorných buněk se mukositida objevuje u naprosté většiny pacientů. Manifestuje se jako erytém, edém, atrofie či ulcerace kryté pablánami. Toto bolestivé postižení výrazně zhoršuje příjem stravy, řeč, polykání, udržování ústní hygieny a zvyšuje výskyt přidružených infekcí. Po transplantaci kostní dřeně nebo periferních kmenových buněk se může u pacientů na sliznicích dutiny ústní projevit chronická reakce štěpu proti hostiteli. Jedná se o závažný stav, který je způsoben imunologickou reakcí transplantovaných buněk, především lymfocytů, proti organizmu příjemce. V dutině ústní se projevuje změnami, které napodobují orální lichen planus. Třetí skupinou komplikací, které se u hematoonkologických pacientů objevují, jsou přidružené bakteriální, virové a mykotické infekce. Základní nádorové onemocnění, chemoterapie, aktinoterapie a podávaná imunosupresivní léčba výrazně snižují obranyschopnost organizmu. Proto jsou pacienti zvýšeně vnímaví k oportunní infekci. S ohledem na závažnost hematoonkologické problematiky je komplexní přístup a interdisciplinární spolupráce v léčbě těchto pacientů velmi důležitá. Stomatolog zabývající se onemocněním sliznic dutiny ústní by měl být součástí týmu, který pečuje o tyto pacienty, neboť může přispět ke zlepšení jejich orálního zdraví a životního komfortu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info