Atypická manifestace adrenální insuficience u pacienta s mnohočetným myelomem po terapii bortezomibem a kortikoidy.

Autoři

SZTURZ Petr STARÝ Karel MORÁŇ Miroslav KALVODOVÁ Libuše ŠMARDOVÁ Lenka MAYER Jiří

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Postgraduální medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova adrenal insuficience; bortezomib; glucocorticoids; hypersomnia; hypopituitarism; multiple myeloma
Popis Glukokortikoidy tvoří standardní součást mnoha terapeutických režimů užívaných v léčbě lymfoproliferativních onemocnění. Jejich podávání probíhá v rámci jednoho chemoterapeutického cyklu obvykle v několikadenních pulsech, kdy je pacient vystaven mnohonásobně vyšším hladinám glukokortikoidů, než je jejich průměrná denní produkce. Za této situace může dojít k rozvoji závažného funkčního postižení hormonální dráhy označovaného jako adrenokortikální nedostatečnost. Typické projevy po přerušení kortikoterapie zahrnují svalovou slabost, únavu, hmotnostní úbytek a nechutenství. Tato kazuistika popisuje případ muže s mnohočetným myelomem, u kterého se po několika cyklech chemoterapie s dexametasonem a bortezomibem objevuje soubor nekonzistentních příznaků, kterým dominuje hypersomnie, automatické pohyby ve spánku a nárůst hmotnosti. Po absolvování mnoha vyšetření, včetně CT mozku, lumbální punkce a vyšetření ve spánkové laboratoři, byla porucha uzavřena jako hypopituitarismus s deficitem adrenokortikotropní a gonadotropní osy. Rovněž bylo učiněno překvapivé zjištění, že původní převažující klinická symptomatologie ve formě nadměrné spavosti vůbec spánkem nebyla, ale jednalo se zřejmě o projev extrémní únavy při těžkém hypokortizolismu. U pacienta byla nastavena substituční kortikoidní terapie a asi po půl roce této léčby je podle výsledků krevních odběrů patrná postupná restituce funkce hypotalamo-pituitoadrenální osy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info