Bilateral elevation of cytokines in both cervical and lumbar dorsal root ganglia in two neuropatic pain models

Logo poskytovatele
Název česky Bilaterální navýšení cytokinů v krčních a lumbálních spinálních gangliích potkana u dvou modelů neuropatické bolesti
Autoři

DUBOVÝ Petr KLUSÁKOVÁ Ilona HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ Ivana BRÁZDA Václav JANČÁLEK Radim

Rok publikování 2010
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Mnoho experimentálních studií dokazuje důležitou roli prozánětlivých cytokinů v průběhu indukce a udržení neuropatické bolesti. Zkoumali jsme úroveň IL-1b, TNFa, IL-6 a IL-10 v ipsi a kontralaterálních lumbálních a krčních spinálních gangliích potkana po unilaterálním poškození n. ischiadicus a n. spinalis. Ačkoliv po poškození byla detekována mechanoallodynie a termální hyperalgezie pouze na ispilaterální zadní pacce potkana, úroveň cytokinů byla zvýšena bilaterálně jak v krčních, tak i lumbálních gangliích. Zvýšená hladina cytokinů byla nalezena také u sham operovaných zvířat v časných stadiích přežívání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info