Transoseální plastika hlavice humeru a masivní osteokartilaginózní aloštěp při řešení rozsáhlého Hill-Sachsova defektu.

Autoři

HART Radek OKÁL František KOMZÁK Martin

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova glenohumeral instability; Hill-Sachs defect; humeral head osteoplasty; allograft
Popis Obě metody umožňují kauzální řešení defektu hlavice bez ovlivnění bomechaniky ramenního kloubu. Cílená řešení byla popsána dosud též tři. Pokud defekt zasahuje více než 40 % kloubního povrchu hlavice humeru, byla doporučena hemiartroplastika (12). S takto enormními defekty se však setkáváme extrémně vzácně a navíc jde o řešení značně radikální. Dalšími možnostmi jsou transoseální plastika hlavice a aplikace masivního osteochondrálního aloštěpu. Cílem předkládané práce je obeznámit odbornou veřejnost se dvěma posledně jmenovanými variantami kauzální terapie relativně vzácných rozsáhlých Hill-Sachsových defektů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info