Ototoxicita indukovaná cisplatinou - klinické sledování a stanovení individuální senzitivity

Autoři

JURAJDA Michal TALACH Tomáš ROTTENBERG Jan KOSTŘICA Rom KOCÁK Ivo LAKOMÝ Radek

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Otorhinolaryngologie a foniatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova ototoxicity; cisplatin; otoacoustic emissions; tone audiometry; sensory-neural hearing loss
Popis Klinický obraz ototoxicity cisplatiny zahrnuje jednostrannou či oboustrannou percepční nedoslýchavost (reverzibilní nebo trvalou) a tinnitus. Tato ototoxicita je vysoce závislá na individuální senzitivitě; často více než na celkové podané dávce. Byla provedena pilotní studie sledující projevy ototoxicity indukované terapeutickými dávkami cisplatiny u tří skupin pacientů. Byla ověřena vyšší senzitivita měření oto akustických emisí než klasického tónového audiogramu vůči konečnému ototoxickému efektu a jejich prediktivní význam v klinickém sledování. Nebyl prokázán význam výskytu tinnitujako prediktivního faktoru pro poškození prahu sluchu. Výstupem pilotní studie bylo i zvolení pacientů s extragonadálními germinativními nádory a s testikulárními nádory léčenými cisplatinou, jako nejvhodnějších pro následný výzkumný záměr. Kromě klinických vyšetření určujících individuální senzitivitu bude u nich provedena genotypizace vybraných genových markerů systému oxidativně/antioxidativní rovnováhy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info