Mezioborová spolupráce v léčbě aneurysmatu abdominální aorty

Autoři

PODLAHA Jiří

Rok publikování 2010
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: aneurysma abdominální aorty (dále AAA) je většinou verifikováno při vyšetřování urologického, či zažívacího traktu. Při elektivním chirurgickém zákroku jeví relativně malou mortalitu, t.j. 2-5%. Narozdíl mortalita při akutní ruptuře stoupá na 50-70%. Presentace ukazuje operační sestavy aneurysmat v aorto-iliakální oblasti provedené na II. chirurgické klinice LF MU a FN u svaté Anny Brno za 21 let. Metodika: bylo implantováno 31 (4,40%) aorto-aortálních protéz, 164 (23,26%) aorto-iliakálních protéz a 510 (72,34%) aorto-femorálních protéz. Rovněž bylo implantováno 24 stentgraftů a 1 robotická operace. Preferujeme elektivní operace před akutními. Výsledky: je předvedena sestava 705 pacientů (565 mužů a 140 žen) operovaných pro AAA. z tohoto počtu 471 elektivních operací, a 234 rupturovaných AAA. Jen 52 operovaných pacientů pro rupturu mělo diagnózu AAA před operací. Průměrný věk pacientů byl 71 let (56-92 let). Závěr: prognóza pacienta při diagnóze AAA závisí na časné diagnostice, tím i spolupráci mezi chirurgy, urology, gynekology a gastroenterology a včasném odeslání pacienta s AAA na pracoviště programově se řídící cévní chirurgií. Dále pak na vysoce specializované peroperační a pooperační péči.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info