Faktory ovlivňující přítomnost varixů a varikózního krvácení u pacientů s jaterní cirhózou.

Autoři

HUSOVÁ Libuše HUSA Petr OVESNÁ Petra

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
Klíčová slova Liver cirrhosis; Predictive parameters; Variceal bleeding
Popis Cíl studie: cílem studie bylo nalézt neinvazivní vyšetření, které by dostatečně spolehlivě dokázaly předpovědět přítomnost varixů u pacientů s jaterní cirhózou (JC) a určit nemocné s rizikem krvácení z varixů. Soubor nemocných a metodika : V rámci prospektivního sledování bylo 165 pacientů s alkoholickou JC, přijatých 2007-2009 na Interní hepatogastroenterologickou kliniku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, rozděleno dle výskytu varixů a varikózního krvácení do tří skupin: I. pacienti s JC a varixy bez přítomnosti krvácení z varixů (N=50), II. pacienti s JC bez varixů a tedy i bez krvácení z varixů (N=51), III. pacienti s JC a varixy a s průkazem krvácením z varixů (N=64). Statisticky byly zhodnoceny rozdíly ve výsledcích řady hematologických a biochemických parametrů, velikosti sleziny a poměrů počtu trombocytů, leukocytů a erytrocytů k velikosti sleziny. Výsledky: Pacienti s varixy (skupiny I a III) měli oproti pacientům bez varixů (skupina II) významně větší slezinu, nižší počet trombocytů, nižší sérovou hladinu fibrinogenu, prodloužený protrombinový čas (větší INR), nižší sérovou aktivitu GGT a nižší poměr počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů k velikosti sleziny. Statisticky významnými faktory svědčícími pro přítomnost krvácení z varixů prezentovaném souboru byly nižší počet erytrocytů a nižší hladina hemoglobinu, což jsou očekávané důsledky krvácení, nižší sérová hladina fibrinogenu, nižší sérová aktivita ALP, nižší celková bílkovina v séru a sérový albumin, vyšší urea v séru a nižší poměr počtu leukocytů nebo erytrocytů k velikosti sleziny. Závěr: U pacientů s JC lze zhodnocením výsledků běžných hematologických a biochemických parametrů, spolu s velikostí sleziny, s velkou pravděpodobností předpovědět existenci varixů i bez endoskopického vyšetření a určit nemocné s vysokým nebezpečím krvácení z varixů. Těmito neinvazivními metodami lze v řadě případů redukovat potřebu provedení endoskopického vyšetření, které je invazivní, často pacienty špatně tolerované a ekonomicky náročné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info