Metodické vedení studentů při tvorbě interaktivních multimediálních algortimů na Akutne.cz

Autoři

BALÁKOVÁ Lenka ŠTOURAČ Petr KŘIKAVA Ivo BRANDOVÁ Markéta JANEČKOVÁ Anna ČERNÝ Andrej SCHWARZ Daniel ŠNÁBL Ivo ŠUSTR Radim ŠEVČÍK Pavel

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cílem sdělení je shrnout své poznatky z vedení tří studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně při tvorbě interaktivních multimediálních algoritmů pro výukový portál AKUTNE.CZ. Internetový výukový a publikační portál AKUTNE.CZ [ISSN1803-179X] je zaměřen na výuku témat akutní medicíny formou e-learningu. Jeho cílem je přiblížit atraktivní formou (interaktivní algoritmy, videokonference, přednášky, diskuze aj.) problematiku akutní medicíny na pre- i postgraduální úrovni odborné veřejnosti. Do vývoje portálu a jeho materiálů jsou zapojeni studenti LF. V roce 2009 jsem byla požádána o vedení tří studentů při jejich semestrální práci z oblasti první pomoci (tonutí, dopravní nehoda a podchlazení). Témata jsme se rozhodli zpracovat formou algoritmů na portálu AKUTNE.CZ. Algoritmy jsou tvořeny sadou otázek s nabídkou správných i špatných odpovědí. Otázky jsou řazeny tak, aby vytvářely didaktický návod, jak v dané situaci postupovat. Možnost prezentovat svou práci veřejně nutí studenty zamyslet se nad jejím obsahem a důkladně nastudovat problematiku. Tvorba otázek coby postupu pomáhá studentům vytvořit si v dané oblasti nadhled a rozlišovat priority. Vypracování správných a špatných odpovědí učí přesné formulaci tvrzení a pomáhá vyvracet některé dlouho tradované pověry v problematice (jsou zařazeny do nesprávných odpovědí). Součástí algoritmu je i popis situace, kdy studenti musí zvážit, co je pro čtenáře podstatnou informací a jaké okolnosti je důležité zmínit. Vypracování algoritmu je pro studenty první zkušeností s publikační činností. Umístění na webový portál umožňuje další upravování a rozšiřování tématu (např. doplnění laické první pomoci o lékařskou).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info