Haplotypes of the IL-1 Gene Cluster are Associated With Gastroesophageal Reflux Disease and Barrett’s Esophagusin the Czech Population

Název česky Haplotypy v IL-1 genovém klastru jsou asociovány s gastroezofageální refluxní nemocí jícnu a Barretovým jícnem v české populaci
Autoři

HRDLIČKOVÁ Barbara IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie MAREK Filip DOLINA Jiří KALA Zdeněk

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Gastroezofageální reflux (GERD) patří k nejčastějším problémům západních zemí a může vést k řadě komplikací, jakými jsou Barretův jícen nebo rozvoj adenokarcinomu jícnu. V patogenezi onemocnění byl prokázán vliv polymorfizmů v genech pro interleukin-1. Ačkoliv se nám nepodařilo najít signifikantní vztah některého ze tří studovaných IL-1 polymorfizmů, haplotypy tvořené kombinací všech tří variant byly asociovány se zvýšenou náchylností k rozvoji GERD i BE.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info